ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่: 11/10654

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 08.30-18.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-254-9334-8 ,

จองผ่านไลน์
สอบถาม และรับโปรโมชั่นพิเศษๆได้ที่นี่
Click here
qr_code

@tourpro.co

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน
กรองการค้นหา

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ลี่เจียง 206 พีเรียด จาก 28 โปรแกรม

Loading...

ตะลุยแกนมังกร คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 4D3N BY FD

ทัวร์โค๊ด TPRO231419
นั่งกระเช้าเล็ก(หยุนซานผิง) สู่บริเวณทุ่งหญ้าหวินซานผิง , ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG
ชมเมืองโบราณต้าหลี่ , เมืองลี่เจียง , มองเห็นความงามของเทือกเขาหิมะมังกรหยก , หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue Moon) , อุทยานน้ำหยก , แวะชมสินค้าร้านสาหร่ายเกลียวทอง , ผ่านชมเจดีย์สามองค์ , ชมหมู่บ้านซีโจว , วัดเจ้าแม่กวนอิม , เมืองคุนหมิง
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,888 บ.

Wonderful คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6D5N by KY

ทัวร์โค๊ด TPRO233159
เมืองต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถรางไป-กลับ) - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – แชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง - ช่องแคบเสือกระโจน (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นบันไดเลื่อน) – เมืองฉู่สง - คุนหมิง – ร้านหยก - วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต
สุกี้แซลมอน, สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
เดินทางช่วง
 kunming airline
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 22,888 บ.

บินตรง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ดูโชว์ 4D3N by DR

ทัวร์โค๊ด TPRO232534
ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณซู่เหอ - ช่องแคบเสือกระโจน - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
เดินทางช่วง
 Air Link Pty Ltd
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5D4N by MU

ทัวร์โค๊ด TPRO233259
เมืองฉู่สง - ต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าหลี่ – แชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (ไม่รวมรถอุทยาน) - อุทยานน้ำหยก - คุนหมิง - วัดหยวนทง
เดินทางช่วง
 China Eastern
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 22,999 บ.

ซุปตาร์..แชงกรีล่า หว่ออ้ายหนี่ 6D5N by FD (ไม่ลงร้าน)

ทัวร์โค๊ด TPRO232011
นั่งรถไฟความเร็วสูง, ภูเขาหิมะมังกรหยก + นั่งกระเช้าใหญ่
เมืองโบราณต้าหลี่, วัดเจ้าแม่กวนอิม, ชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า, เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงการีล่า), วัดลามะซงจ้านหลิน, ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองโบราณลี่เจียง, สระมังกรดำ, ชมการแสดงImpression Lijiang หรือ โชว์จางอวี้โหมว, อุทยานน้ำหยก, ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ, เมืองคุนหมิง, สวนน้ำตกคุนหมิง, ตำหนักทอง, ถนนคนเดินจินปี้ลู่, ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก
4 ดาว
เดินทางช่วง
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 23,888 บ.

บินตรงคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6D5N by MU

ทัวร์โค๊ด TPRO233210
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองต้าหลี่ – ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงการีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจี่ยง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณกวนตู้ - สวนน้ำตก “Kunming Waterfall Park” - วัดหยวนทง
เดินทางช่วง
 China Eastern
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 23,900 บ.

CHINA คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N by FD

ทัวร์โค๊ด TPRO232586
เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - เมืองเก่าจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) - เมืองโบราณลี่เจียง - ตลาดสี่เหลี่ยมหรือซื่อฟางเจีย - ภูเขาหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ Impression Lijiang – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ – อุทยานน้ำหยก - ร้านยาบัวหิมะ - เมืองเก่าซู่เหอ - นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าเมืองคุนหมิง - ตำหนักทอง - ร้านหยก - สวนนำตกคนหมิง – ประตูม้าทองไก่หยก
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 24,900 บ.

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N by KY

ทัวร์โค๊ด TPRO232951
เมืองโบราณต้าลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – เมืองโบราณแชงกรีล่า - แชงกรีล่า – วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ Impression of Lijiang - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ – อุทยานน้ำหยก (อวี้สุ่ยจ้าย) – ร้านหยก – ตำหนักทอง – สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – ประตูม้า ทอง ไก่ หยก – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
เดินทางช่วง
 kunming airline
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 24,990 บ.

บินตรง ลี่เจียง แชงกรีล่า 5D4N by DR

ทัวร์โค๊ด TPRO232529
ลี่เจียง - จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - โค้งแรกแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน - อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว (PUDACUO) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valleyไป๋สุ่ยเหอ - อุทยานน้ำหยก-เมืองโบราณซู่เหอ
เดินทางช่วง
 Air Link Pty Ltd
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,900 บ.

บินตรง ลี่เจียง หลูกูหู ภูเขาหิมะมังกรหยก 5D4N by DR

ทัวร์โค๊ด TPRO232532
ลี่เจียง - หลูกูหู - ทะเลสาบหลูกู - ล่องเรือทะเลสาบหลูกู - หมู่บ้านชนเผ่าโม๋ซัว - ทะเลหญ้า - สะพานแต่งงาน - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - หุบเขาสีน้ำเงินไป๋สุ่ยเหอ - เมืองโบราณซู่เหอ
เดินทางช่วง
 Air Link Pty Ltd
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 28 โปรแกรม