ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่: 11/10654

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 08.30-18.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-254-9334-8 ,

จองผ่านไลน์
สอบถาม และรับโปรโมชั่นพิเศษๆได้ที่นี่
Click here
qr_code

@tourpro.co

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน
กรองการค้นหา

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ไต้หวัน 863 พีเรียด จาก 71 โปรแกรม

Loading...

TAIWAN ปัง ปัง 3D2N BY VZ

ทัวร์โค๊ด TPRO230817
ชมอุทยานเหย่หลิว
วัดหลงซาน , ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึกไทเป 101 , ร้านขนมพายสับปะรด , หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น , ช้อปปิ้งซีเหมินติง , ร้าน Gurmanium , GLORIA OUTLET
เมนูเสี่ยวหลงเปา
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน 4D3N by VZ

ทัวร์โค๊ด TPRO230496
ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง - เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) - ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4D3N by VZ

ทัวร์โค๊ด TPRO230752
ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง - เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) - ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4D3N by VZ

ทัวร์โค๊ด TPRO230862
เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง - สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

มหัศจรรย์ไต้หวัน เดินทางเทศกาลปีใหม่ 5D4N BY VZ

ทัวร์โค๊ด TPRO222039
ปล่อยโคมลอยกระดาษ , ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา , นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , ชิมชาอู่หลง , สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง , สักการะเทพเจ้ากวนอู , เขาอุทยานอาลีซาน , ชอปปิ้งตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต , เฉิ่นจี้ซินชุน , ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , วัดหลงซาน , ตลาดซีเหมินติง , ชมตึกไทเป 101
PEANUT ICECREAM ROLL , ชิมไข่ต้มใบชา , เมนูปลาประธานาธิบดี , ไก่ทอด HOT STAR
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

TAIWAN IS CALLING ME 4D3N by VZ

ทัวร์โค๊ด TPRO230577
บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดกลางคืนอี้จง - ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป สวนดอกไม้จงเซ่อ 4D3N by VZ

ทัวร์โค๊ด TPRO230530
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติ - เย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
3วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,990 บ.

TAIWAN พาเพลิน 4D3N BY VZ

ทัวร์โค๊ด TPRO230733
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้งเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ชมวัดเสวียนกวง , ชมวัดเหวินหวู่ , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ร้านขนมพายสับปะรด , ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , วัดหลงซาน , ช้อปปิ้งซีเหมินติง , อุทยานเหย่หลิว , หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
แวะชิมชาอู่หลง
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,990 บ.

TAIWAN TAIPEI SABAI SABAI 3D2N by VZ

ทัวร์โค๊ด TPRO222168
วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด - นั่งกระเช้าเหมาคง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4ท่าน / 1โคม) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - GLORIA OUTLET
อิ่มอร่อยกับ พระกระโดดกำแพง
เดินทางช่วง
23 มี.ค. - 25 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

PRO TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D3N by VZ

ทัวร์โค๊ด TPRO222395
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101
ชาบูบุฟเฟ่ต์, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, อาหารจีนซีฟู้ด
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 71 โปรแกรม