ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่: 11/10654

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 09.00-19.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-254-9334-8 ,

จองผ่านไลน์
สอบถาม และรับโปรโมชั่นพิเศษๆได้ที่นี่
Click here
qr_code

@tourpro.co

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน
กรองการค้นหา

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ไต้หวัน 503 พีเรียด จาก 48 โปรแกรม

Loading...

TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง 4D2N BY VZ

ทัวร์โค๊ด TPRO240715
วัดขอความรวย , สะพานต้าซี , ถนนโบราณต้าซี , หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน , ตึกไทเป 101 , สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน , ไปช้อปปิ้งซีเหมินติง
เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4D2N by SL

ทัวร์โค๊ด TPRO240979
วัดขอความรวย - สะพานต้าซี - บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมค่าเข้า) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง – ซีเหมินติง - ร้านสร้อยGermanium – Shopping at Gloria Outlet
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง 4 วัน 2 คืน by VIET JET AIR

ทัวร์โค๊ด TPRO241300
วัดขอความรวย - สะพานต้าซี - บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมค่าเข้า) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง – ซีเหมินติง - ร้านสร้อยGermanium – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – Shopping at Gloria Outlet
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิ่น ทะเลสาปสุริยันจันทรา 4D2N BY VZ

ทัวร์โค๊ด TPRO240175
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมวัดเสวียนกวง , อี้จงไนท์มาร์เก็ต , ถนนเก่าจิ่วเฟิน , หมู่บ้านสือเฟิน , ช้อปปิ้งซีเหมินติง , ชมวัดหลงซาน , อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
เมนู พิเศษปลาประธานาธิบดี , ชิมชาอู่หลง
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

TAIWAN SUNMOON LAKE ไหว้เจ้า 8 วัดดัง 4D2N by SL

ทัวร์โค๊ด TPRO241055
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง - วัดเล่อเฉินกง - ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - วัดสิงเทียนกง - วัดต้าหลงตงเป่าอันกง - วัดเทียนโฮวกง – ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – วัดหลงซาน – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดฮั่งโล้วแต้
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน by VIET JET AIR

ทัวร์โค๊ด TPRO241302
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง - วัดเล่อเฉินกง - ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - วัดสิงเทียนกง - วัดต้าหลงตงเป่าอันกง - วัดเทียนโฮวกง – ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – วัดหลงซาน – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดฮั่งโล้วแต้
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

มหัศจรรย์ TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสีน 4D3N BY SL

ทัวร์โค๊ด TPRO240300
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ , สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง , ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต , ถ่ายรูปตึกไทเป 101 , ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต , วัดหลงซาน , ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , ท่าเรือประมงเจิ้งปิน , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ชิมไข่ต้มใบชา , ชิมชาอู่หลง , เมนูเสี่ยวหลงเปา , เมนูซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ไต้หวัน Freeday สุดคุ้ม 4D3N by JX

ทัวร์โค๊ด TPRO240753
เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - GERMANIUM - ร้านขนมพายสับปะรด– อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ซีเหมินติง - อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
เดินทางช่วง
 Starlux Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

TAIWAN ไทเป ทะเลสาป อาลีซาน 5D3N BY VZ

ทัวร์โค๊ด TPRO240336
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา , อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ชมวัดเสวียนกวง , ชมวัดเหวินหวู่ , เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , นั่งรถไฟโบราณ , ชมวัดหลงซาน , ซีเหมินติง , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

TAIWAN อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนานโถว 5D3N BY VZ

ทัวร์โค๊ด TPRO240642
ชมอุทยานไท่ผิงซาน , ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา , กิจกรรมต้มไข่และชิมไข่ออนเซ็น , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ชมวัดเสวียนกวง , ตลาดเฝิงเจียไนท์มาเก็ต , สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิน , ซีเหมินติง , ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค , วัดหลงซาน , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี , ชิมชาอู่หลง , เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 48 โปรแกรม