ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่: 11/10654

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 08.30-18.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-254-9334-8 ,

จองผ่านไลน์
สอบถาม และรับโปรโมชั่นพิเศษๆได้ที่นี่
Click here
qr_code

@tourpro.co

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน
กรองการค้นหา

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์เนปาล 28 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม

Loading...

เลทส์โก เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปะฏัน 4D3N BY SL

ทัวร์โค๊ด TPRO233319
เมืองนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - เมืองภักตะปูร์ - จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ - ประตูทองคำ พระราชวัง 55 พระแกล - เมืองปะฏัน - จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ - พระราชวังปะฏัน - เมืองกาฐมาณฑุ - ปศุปฏินารถ - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ นมัสการเทพธิดากุมารี - สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง - อิสระเลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ “Everest Scenic Mountain Flight” พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ หรือวัดบุดทะนิลกัณฑะ - ย่านถนนทาเมล
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 21,990 บ.

เลทส์โก เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน EP5 4D3N by WE

ทัวร์โค๊ด TPRO232257
จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง - จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 27,990 บ.

มหัศจรรย์ NAPAL ดินแดนแห่งความศรัทธา 4D3N BY WE

ทัวร์โค๊ด TPRO232078
ชมวัดสวยมภูนารถ , นมัสการมหาเจดีย์โพธานาถ , ชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมเทือกเขาหิมาลัย , นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจันดราคีรี , ชม พระนารายณ์บรรทมสินธุ์หรือวัดบุดทะนิลกัณฑะ
ชมวัดปศุปฏินาถ , ช้อปปิ้งย่านตลาดทาเมล , จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ , พระราชวัง 55 พระแกล , เมืองนากาก็อต , ชมวัดทองคำ , ชมหนุมานโดกา , ชมพระไภรวะหรือไภราพดำ , ชมวัดเทพตะเลจูหรือวัดตะเลจู ภวานี , ชมวัดกุมารี , ชมวัดภูเลชาวารา
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 30,999 บ.

LOVER NAPAL 5D4N BY SL

ทัวร์โค๊ด TPRO232513
ขึ้นหุบเขาโภครา , ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา , จุดชมวิวซางรางก๊อตได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเห็นแสงสีทองตัดกับยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระได้อย่างสวยงาม , ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากที่พัก
ชมเมืองกาฐมัณฑุ , เข้าชมสยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ , ชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ , ชมกาฐมณฑป , ชมวัดกุมารี , ชมวัดตะเลจู , ชมประตูหนุมาน , เมืองโภครา , ชมน้ำตกเดวิด “DAVI’S FALL” , สักการะวัดบาลาฮี , สักการะขอพรวัดฮินด“BINDHABASANI” , ชมภัคตะปูร์ , ชมเมืองนากาก็อต , ชมเมืองปาทัน , ชมปศุปฏินารถ , ย่านทาเมล , ชมมหาเจดีย์โพธิ์นาถ
เมนูพิเศษ โม โม เกี๊ยวซ่าเนปาลแท้ๆ
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 42,900 บ.

ตามรอยพระพุทธเจ้า สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8D7N by WE

ทัวร์โค๊ด TPRO231709
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล, ล่องเรือแม่น้ำคงคา
สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 องค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา, เมืองราชคฤห์, เขาคิชกูฎ, นมัสการหลวงพ่อองค์ดำ เมืองนาลันทา, เมืองไวสาลี, กุฏาคารศาลาป่ามหาวัน, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์, สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 สถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน, นมัสการมกุฎพันธเจดีย์, เนปาล, สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่ประสูติ, มหามายาเทวีวิหาร, สระโบกขรณี, วัดไทยลุมพินี, เมืองสาวัตถี, วัดเชตวันมหาวิหาร, บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี, บ้านองคุลีมาล, สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 สถานที่แสดงปฐมเทศนา, สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระพุทธเมตตา, บ้านนางสุชาดา
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.

อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน 8D7N BY KB

ทัวร์โค๊ด TPRO232772
นั่งสมาธิที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระมหาเจดีย์พุทธคยา , สวดมนต์นั่งสมาธิที่มหาปรินิพพานสถูปกุสินารา , นั่งสมาธิที่มหาสังฆารามอนุสรณ์ลุมพินี , ล่องเรือแม่น้ำคงคา , นั่งสมาธิที่ธัมเมกขสถูปป่าอิสิปตนมฤคทาวัน , นั่งสมาธิที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระมหาเจดีย์พุทธคยา
พุทธคยา , นมัสการพระศรีมหาโพธิ์และพระพุทธเมตตา , ขึ้นเขาคิชฌกูฎ , วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส , ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา , เมืองเวสาลี , ชมวัดป่ามหาวันชมเสาอโศก , เจดีย์เกสริยา , เมืองกุสินารา , นมัสการพุทธวิหารปรินิพพาน , ชม พรามณ์เจดีย์ , นมัสการมกุฎพันธเจดีย์ , ชมมหาสังฆารามอนุสรณ์ ลุมพินี , ชมสระสรงสนานธารโบกขรณี , เมืองสาวัตถี , กราบนมัสการพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวัน , นมัสการ กุฎิพระพุทธเจ้า กุฎิพระโมคคัลลา กุฎิพระสารีบุตร กุฎิพระสิวลี กุฎิพระอานนท์ , เมือพาราณสี , ลอยกระทงแม่น้ำคงคา ชม พิธีบูชาไฟ มหาศิวะราตรี และ การเผาศพ , ชมมูลคันธกุฏี
เดินทางช่วง
30 ธ.ค. 66 - 6 ม.ค. 67
 Druk Air
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 46,995 บ.

อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน 8D7N BY WE

ทัวร์โค๊ด TPRO232774
นั่งสมาธิที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระมหาเจดีย์พุทธคยา , สวดมนต์นั่งสมาธิที่มหาปรินิพพานสถูปกุสินารา , นั่งสมาธิที่มหาสังฆารามอนุสรณ์ลุมพินี , ล่องเรือแม่น้ำคงคา , นั่งสมาธิที่ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน
พุทธคยา , ชมพระมหาเจดีย์พุทธคยา , นมัสการพระศรีมหาโพธิ์และพระพุทธเมตตา , ขึ้นเขาคิชฌกูฎ , ชมวัดชีวกัมพวันโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรก , วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส , ชมตะโปทาราม สถานที่อาบน้ำชะล้างบาป 4 วรรณะของชาวอินเดีย , ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา , เมืองเวสาลี , ชมวัดป่ามหาวันชมเสาอโศก , นมัสการพุทธวิหารปรินิพพาน กราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน , ชมพรามณ์เจดีย์ , ชมมหาสังฆารามอนุสรณ์ ลุมพินี , ชมสระสรงสนานธารโบกขรณี , เมืองสาวัตถี , กราบนมัสการพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวัน , เมือพาราณสี , ลอยกระทงแม่น้ำคงคา ชม พิธีบูชาไฟ มหาศิวะราตรี และ การเผาศพ , ชมวัดทิเบตวัดญี่ปุ่นวัดภูฎานและวัดไทย
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 52,995 บ.