ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่: 11/10654

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 08.30-18.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-254-9334-8 ,

จองผ่านไลน์
สอบถาม และรับโปรโมชั่นพิเศษๆได้ที่นี่
Click here
qr_code

@tourpro.co

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน
กรองการค้นหา

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

มัณทะเลย์ 46 พีเรียด จาก 11 โปรแกรม

Loading...

มัณฑะเลย์ เลิฟ CATS 2D1N BY 8M

ทัวร์โค๊ด TPRO232412
ชมสะพานไม้ที่ยาวที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก สะพานไม้อูเบ็ง , ชมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
นมัสการเจดีย์จอกเซน , ยอดเขามัณฑเลย์ , วัดกุโสดอว์ , วัดชเวนันดอว์
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 8,998 บ.

MYANMAR ณ มัณฑะเลย์ มินกุน 3D2N BY 8M (มูตามรอยคุณมดดำ)

ทัวร์โค๊ด TPRO232594
ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีสู่เมืองมิงกุน , นมัสการพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ชมเจดีย์หยก , มูตามรอย วัดพญางูหรือวัดมุยพะยา , ชมระฆังมินกุน , ชมเจดีย์มินกุน , ชมเจดีย์ชินพิวมิน , ชมวัดกุโสดอว์ , ชม วัดชเวนันดอร์ , ชมวัดกุสินารา , ชมพระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ , ยอดเขามัณฑะเลย์ , ชมสะพานอูเบ็ง
เมนูกุ้งแม่น้ำ
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,990 บ.

VISIT MANDALAY มัณฑะเลย์ มินกุน 3D2N BY 8M

ทัวร์โค๊ด TPRO230505
วัดมุยพะยาหรือวัดพญางูนมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อลาภะมุนี , ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ , ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
ทะเลสาบต่าวตะหมั่น , ชมสะพานไม้อูเป่ง , ชมเจดีย์มิงกุน , ชมระฆังมิงกุน , ชมเจดีย์ชินพิวมิน , ชมวัดกุโสดอร์ , ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ชมเจดีย์หยก
เมนูพิเศษกุ้งเผา
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,555 บ.

มัณฑะเลย์ พุกาม มินกุน 4D3N BY 8M

ทัวร์โค๊ด TPRO232946
ขึ้นภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ , ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์ , นมัสการพระมหามัยมุนี
ชมบริเวณด้านนอกพระราชวังมัณฑะเลย์ , ชมวิหารชเวนันดอว์ , สักการะวัดกุโสดอร์ , ชมวัดติโลมินโล , สักการะเจดีย์ชเวสิกอง , ชมวิหารสัพพัญญู , ชมวัดมนุหะ , สักการะวิหารธรรมยันจี , เดินทางสู่เมืองมิงกุนโดยการล่องเรือไปตามแม่น้าอิระวดี , ชมระฆังมิงกุน , ชมเจดีย์มิงกุน , ชมเจดีย์ชินพิวมิน , ทะเลสาบต่าวตะหมั่น , สะพานไม้อู่เป่ง , วัดมุยพะยา , ชมพระเจดีย์หยก
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

มหัศจรรย์ มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก 4D3N by 8M

ทัวร์โค๊ด TPRO233275
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง • วัดกุโสดอ • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ • นั่งรถสู่พุกาม • วิหารกุบยางจี • วัดมนุหา • วิหารธรรมยานจี • เจดีย์สับพันยู ชมวิวพระอาทิตย์ตก • เจดีย์ชเวสิกอง • วิหารติโลมินโล • วิหารอนันดา • โรงงานเครื่องเขิน • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี • สะพานไม้อูเบ็ง • วัดมหากันดายงค์
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4D3N BY 8M

ทัวร์โค๊ด TPRO233472
จุดชมวิวเมืองพุกาม , ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ , ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี
เมืองพุกาม , นมัสการเจดีย์ชเวสิกอง , ชมวัดอานันดา , ชมเจดีย์ติโลมินโล , ชมวิหารธรรมยันจี , วัดมนูหะ , ทะเลสาบตาวตะหมั่น , ชมสะพานไม้อูเป็ง , เมืองมิงกุน , เจดีย์ชินพิวมิน , ชมระฆังมิงกุน , ชมเจดีย์มิงกุน , ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ชมวัดกุโสดอร์ , ชมเจดีย์หยก
เมนูพิเศษ!! HOTPOT BUFFET
เดินทางช่วง
21 ต.ค. - 24 ต.ค. 66
 Myanmar Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.

MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 4D3N BY 8M

ทัวร์โค๊ด TPRO232767
ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์ที่วัดชเวสันดอว์ , ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ , ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ , ชมวัดกุโสดอ , มัณฑะเลย์ฮิลล์ , ชมวัดติโลมินโล , ชมวัดมนุหะ , ชมวัดอานันดา , ชมวิหารธรรมมายันจี , สักการะเจดีย์ชเวสิกอง , ชมวิหารสัพพัญญู , ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง
เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,990 บ.

PRO MYANMAR มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม สะพานไม้อูเบ็ง 4D3N BY 8M

ทัวร์โค๊ด TPRO231022
เดินทางสู่เขามัณฑะเลย์ , การล่องเรือไปตามแม่น้ำอิรวดี , ชมสะพานไม้อูเบ็ง , นมัสการพระมหามัยมุนีอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ชมวัดกุโสดอ , ชมเจดีย์มิงกุน , ชมระฆังมิงกุน , เจดีย์ชินพิวมิน , ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง , ชม วัดติโลมินโล , นมัสการเจดีย์สัพพัญญู , ชมวิหารธรรมยันจี , ชมวัดอนันดา , ชมวัดมนุหา ,
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม สะพานไม้อูเบ็ง 4D3N by 8M

ทัวร์โค๊ด TPRO232736
ชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - ยอดเขามัณฑะเลย์ - ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - เจดีย์มิงกุน - ระฆังยักษ์ มิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - ชมพระอาทิตย์ตกที่เมืองพุกามชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดติโลมินโล - เจดีย์สัพพัญญู - วัดอนันดา - วิหารธรรมยันจี - วัดมนุหา - โรงงานเครื่องเขิน - Sunset ที่สะพานไม้อูเบ็ง - ชมพิธีกรรมล้างพระพักต์พระมหามุนี
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ 4D3N by 8M

ทัวร์โค๊ด TPRO222353
เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์ - เมืองพุกาม – วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์ – วัดชเวสันดอว์ - เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – เมืองอมปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง - รวมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
กุ้งแม่น้ำเผา, บุฟเฟ่ต์ชาบู
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม