ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่: 11/10654

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 09.00-19.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-254-9334-8 ,

จองผ่านไลน์
สอบถาม และรับโปรโมชั่นพิเศษๆได้ที่นี่
Click here
qr_code

@tourpro.co

แพคเกจทัวร์อังกฤษ 5 วัน 4 คืน ช่วงม.ค.-มี.ค. 65

ธันวาคม 17, 2021 | by tourpro

※ U CAN GO!!! แพคเกจอังกฤษ 5 วัน 4 คืน ※

ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2565

(เดินทางได้ทุกวัน ขั้นต่ำ 2 ท่าน)

 

ลอนดอน – อ็อกซ์ฟอร์ด – บิสเตอร์ – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – จัตุรัสรัฐสภา – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์

อนุสรณ์สถานพระนางวิกตอเรีย – สวนสาธารณะเซนต์เจมส์ – ถนนดาวนิง – อาคารรัฐสภา – ลอนดอนอาย

จัตุรัสทราฟัลการ์ – มหาวิหารเซนต์พอล – สะพานทาวเวอร์บริดจ์ – มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด – บิสเตอร์วิลเลจ

✓  2 ท่านเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป   ✓  เลือกวันเดินทางได้เอง   ✓  พักโรงแรม 4 ดาว

แพคเกจรวม :

– รถรับส่งตามที่ระบุในรายการ
– ไกด์ท้องถิ่นบางวันและบางสถานที่ (พูดภาษาอังกฤษ) ตามที่ระบุในรายการ
– ตั๋วรถไฟชั้น 2 (ลอนดอนไปอ็อกฟอร์ด // บิสเตอร์ไปลอนดอน)
– ตั๋วรถไฟ อ็อกฟอร์ดไปบิสเตอร์
– โรงแรม 4 คืน พร้อมอาหารเช้า
– ประกันภัยการเดินทางครอบคลุมโควิด วงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน และผู้ใหญ่อายุไม่เกิน 80 ปี โดยจะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกักตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ

แพคเกจไม่รวม :

– ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ
สายการบิน Emirates Airlines ราคาตั๋วเริ่มต้น 23,971 บาท หรือสายการบิน Qatar Airways ราคาตั๋วเริ่มต้น 25,210 บาท
– ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
– ค่าบริการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นห้องพักเดี่ยว
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
– ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
– ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าและค่าบริการ
– พนักงานยกกระเป๋าที่สนามบิน, สถานีรถไฟและโรงแรม
– คนดูแลและช่วยเหลือที่สนามบินและสถานีรถไฟ
– รถรับส่งที่เมืองบิสเตอร์
– อาหารกลางวันและอาหารเย็น
– ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
– หัวหน้าทัวร์คนไทย
– ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต
– ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
– ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ราคาประมาณ 65-210 GBP / ท่าน)
– ค่าธรรมเนียมจองการตรวจหาเชื้อโควิด แบบ PCR-test หรือชุดตรวจโควิด Lateral Flow Test (LFT) เพื่อใช้ตรวจในวันที่ 2 เมื่อเดินทางถึงอังกฤษ https://www.gov.uk/find-travel-test-provider โดยต้องสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนออกเดินทาง เนื่องจากต้องระบุเลขที่อ้างอิงการจองใน Passenger Locator Form โดยต้องสั่งซื้อจากบริษัทที่รัฐบาลอังกฤษกำหนด
– ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
– ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
ญ)

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

สอบถามข้อมูล

เราจะติดต่อกลับไปในเวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 09.00-19.00 น.
กรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับตามข้อมูลที่ลงระบบทันที

ติดต่อทาง Line


qr_code

@tourpro.co

ให้เราช่วยเหลือคุณ

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 09.00-19.00 น.
เบอร์โทรติดต่อ : 02-254-9334-8
Email :info@tourpro.co