ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่: 11/10654

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 09.00-19.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-254-9334-8 ,

จองผ่านไลน์
สอบถาม และรับโปรโมชั่นพิเศษๆได้ที่นี่
Click here
qr_code

@tourpro.co

แพคเกจทัวร์ไอซ์แลนด์ 4 วัน 3 คืน ช่วง ม.ค.-มี.ค. 65

ธันวาคม 16, 2021 | by tourpro

※ U CAN GO!!! แพคเกจไอซ์แลนด์ 4 วัน 3 คืน ※

ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2565

(เดินทางได้ทุกวัน ขั้นต่ำ 2 ท่าน)

* เรคยาวิก – บลูลากูน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในไฮซ์แลนด์ *

แพคเกจรวม

 1. รถรับส่งเที่ยวเดียว จาก สนามบิน – บลูลากูน
 2. รถรับส่งเที่ยวเดียว จาก บลูลากูน – โรงแรม
 3. โรงแรม 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
 4. ค่าเข้าบลูลากูน (ระดับ Comfort)
 5. ประกันภัยการเดินทางครอบคลุมโควิด วงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน และผู้ใหญ่อายุไม่เกิน 80 ปี โดยจะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกักตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ

แพคเกจไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ  – เรคยาวิก – กรุงเทพฯ (แนะนำสายการบิน KLM + ICELAND AIR ราคาเริ่มต้น 25,710.- บาท ณ วันที่ 4 ธ.ค. 65)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 3. ค่าบริการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นห้องพักเดี่ยว
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 5. ค่าไกด์ท้องถิ่น
 6. ค่าหัวหน้าทัวร์ไทย
 7. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 8. ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าและค่าบริการ
 9. คนดูแลและช่วยเหลือที่สนามบิน
 10. อาหารกลางวันและอาหารเย็น
 11. รถรับส่งจากโรงแรมไปสนามบิน
 12. ทิปไกด์และคนขับรถ
 13. ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต
 14. ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 15. ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ราคาประมาณ 7,000 ISK / ท่าน หรือ 47 EUR / ท่าน)
 16. ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
 17. ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

สอบถามข้อมูล

เราจะติดต่อกลับไปในเวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 09.00-19.00 น.
กรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับตามข้อมูลที่ลงระบบทันที

ติดต่อทาง Line


qr_code

@tourpro.co

ให้เราช่วยเหลือคุณ

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 09.00-19.00 น.
เบอร์โทรติดต่อ : 02-254-9334-8
Email :info@tourpro.co