ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่: 11/10654

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 09.00-19.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-254-9334-8 ,

จองผ่านไลน์
สอบถาม และรับโปรโมชั่นพิเศษๆได้ที่นี่
Click here
qr_code

@tourpro.co

แพคเกจทัวร์ตุรกี 8 วัน 7 คืน ช่วงม.ค.-มี.ค. 65

ธันวาคม 17, 2021 | by tourpro

※ U CAN GO!!! แพคเกจตุรกี 8 วัน 7 คืน ※

ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2565

(เดินทางได้ทุกวัน ขั้นต่ำ 2 ท่าน)

” สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป แหล่งอารยธรรมอันล้ำค่า “

อิสตันบูล -โบลู – คัปปาโดเกีย – คอนยา – ปามุคคาเล่ – คูซาดาซี – อิชเมียร์ – ชานักคาเล
ฮิปโปโดรม – มัสยิดสีน้ำเงิน – พระราชวังทอปกาปี – มัสยิดฮาเกียโซเฟีย – สุสานอตาเติร์ก – นครใต้ดิน
ศูนย์จำหน่ายพรม – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาเดฟเรนท์ – หมู่บ้านอวานอส – หุบเขานกและ
ปราสาทหินอุชิซาร์ -ที่พักกองคาราวานในอดีต – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – หมู่บ้าน Sirince – จัตุรัสโคนัค – ชมม้าไม้เมืองทรอย – ช้อปปิ้งบาซาร์

✓  2 ท่านเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป   ✓  เลือกวันเดินทางได้เอง   ✓  พักโรงแรม 4 ดาว

แพคเกจรวม :

– รถรับส่งตามที่ระบุในรายการ
– ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
– โรงแรม 7 คืน พร้อมอาหารเช้า
– ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
– พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
– อาหาร (อาหารกลางวัน 7 มื้อ และอาหารเย็น 7 มื้อ)
– ประกันภัยการเดินทางครอบคลุมโควิด วงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน และผู้ใหญ่อายุไม่เกิน 80 ปี โดยจะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกักตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ

แพคเกจไม่รวม :

– ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ
แนะนำสายการบิน Emirates Airlines ราคาตั๋วเริ่มต้น 19,283 บาท หรือสายการบิน Turkish Airlines ราคาตั๋วเริ่มต้น 35,358 บาท
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
– ค่าบริการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นห้องพักเดี่ยว
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
– ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
– พนักงานยกกระเป๋าที่สนามบิน
– คนดูแลและช่วยเหลือที่สนามบิน
– ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
– หัวหน้าทัวร์คนไทย
– ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต
– ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
– ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ราคาประมาณ 40 USD / ท่าน)
– ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
– ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมกักตัว (SHA Plus) อย่างน้อย 7 วัน (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

สอบถามข้อมูล

เราจะติดต่อกลับไปในเวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 09.00-19.00 น.
กรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับตามข้อมูลที่ลงระบบทันที

ติดต่อทาง Line


qr_code

@tourpro.co

ให้เราช่วยเหลือคุณ

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 09.00-19.00 น.
เบอร์โทรติดต่อ : 02-254-9334-8
Email :info@tourpro.co